หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ
 
พัฒนาการคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง
 
พัฒนาชุมชน สังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
 
พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล
 
ส่งเสริมการบริการสาธารณสุข และสุขภาพ
 
ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชน
 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริการต่างๆ
 
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
พัฒนาเพิ่มศักยภาพของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207