หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
         

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 3,642 ครัวเรือน

พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด

ไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุมถนน 42 สาย จำนวน 820 จุด
 
           

โทรศัพท์ส่วนบุคคล จำนวน 255 หมายเลข

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 20 หมายเลข

ชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 1 ชุมสาย

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
 
 
ระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ / หอกระจายข่าว มีทั้งหมด 33 จุด สามารถให้บริการครอบคลุมร้อยละ 95 ของพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
 
หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่
   
ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์
สถานีตำรวจภูธรวัดโบสถ์
   
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
สาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์
 
         

ครัวเรือนที่ขอใช้น้ำประปา จำนวน 3,048 ครัวเรือน

หน่วยงานเจ้าของกิจการประปาเทศบาลวัดโบสถ์
เป็นผู้ดำเนินการเอง

น้ำประปาที่ผลิตได้ จำนวน 2,000 ลบ.ม./วัน

ปริมาณการใช้น้ำประปา จำนวน 2,000 ลบ.ม./วัน

แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา ได้แก่ แม่น้ำแควน้อย
 
         
การพาณิชยกรรมและบริการ
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง

ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้าทั่วไป จำนวน 282 แห่ง
 
  สถานประกอบการเทศพาณิชย์
 
โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง          
  สถานประกอบการด้านบริการ
 
ธนาคาร จำนวน 2 แห่ง
สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ สาธารณสุขฯ
                จำนวน 92 แห่ง
  การอุตสาหกรรม
 
ในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ไม่มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จะมีเพียงสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน เช่น จักรสานไม้ไผ่ ผลิตหญ้ามุงหลังคา ตัดเย็บเสื้อผ้า ทำอิฐบล็อก เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207