หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
   วัดโบสถ์  (จังหวัด พิษณุโลก)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : วัดโบสถ์
 
ที่ตั้ง : หมู่ 7 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
 
ข้อมูล : - วัดโบสถ์เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอวัดโบสถ์ โดยมีประวัติศาสตร์จากเรื่องเล่าชาวท้องถิ่นบ้านวัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก มีเรื่องเล่ากันว่า วัดโบสถ์ เดิมเป็นหมู่บ้านมีชื่อว่า “บ้านเขาบูด” เพราะเล่าสืบต่อมาว่า มีนางพัสดีและคนกลุ่มหนึ่งพายเรือมาตามลำน้ำแควน้อย ผ่านหมู่บ้านต่างๆ ก็เรียกหมู่บ้านนั้นๆ ตามเหตุการณ์ พอมาถึงหมู่บ้านวัดโบสถ์พอดีข้าวที่ห่อมาบูด จึงเรียกว่า “บ้านข้าวบูด” บ้างก็เรียก “บ้านตาลโตนด” เพราะมีต้นตาลโตนดบริเวณนี้จำนวนมาก เมื่อมีการสร้างวัด และต่อมาได้สร้างโบสถ์ ชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้านวัดโบสถ์” - จากการค้นคว้าของนักวิชาการท้องถิ่นเกี่ยวกับประวัติวัดเสนาสน์ มีบันทึกเรื่องการได้รับพระบรมสารีริกธาตุที่นำมาจากลังกาประดิษฐานที่วัดนี้ และมีเรื่องเล่าว่า วัดโบสถ์และวัดเสนาสน์เคยแข่งขันกันสร้างโบสถ์ วัดใดสร้างเสร็จก่อนจะได้พระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ ผลคือ วัดเสนาสน์สร้างเสร็จก่อน จึงได้พระบรมสารีริกธาตุมาเก็บรักษาไว้ - นอกจากเรื่องราวชุมชนที่เล่าขานกันเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตนเองแล้ว ชาววัดโบสถ์ก็มีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอด เช่น การสรงน้ำพระธาตุที่วัดเสนาสน์ ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อโตวัดโบสถ์ ในวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 ในปัจจุบันโบสถ์ที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2461 ยังคงสภาพอยู่อย่างสมบูรณ์ และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ของช่างท้องถิ่นให้ได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
 
 
ผู้เข้าชม 597 ท่าน         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559