หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
วัดโบสถ์
 จำนวนภาพ : 8  รูป
 จำนวนผู้เข้าชม : 9522  ท่าน


 
วัดบัวหลวง
 จำนวนภาพ : 20  รูป
 จำนวนผู้เข้าชม : 1657  ท่าน


 
ศาลเจ้าพ่อดาบเพชร
 จำนวนภาพ : 3  รูป
 จำนวนผู้เข้าชม : 1043  ท่าน


 
สะพานเหล่าขวัญ
 จำนวนภาพ : 3  รูป
 จำนวนผู้เข้าชม : 362  ท่าน


 
สะพานวัดโบสถ์
 จำนวนภาพ : 3  รูป
 จำนวนผู้เข้าชม : 491  ท่าน


 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207