หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

   
 
การก่อสร้าง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ
 
การส่งเสริม สนับสนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนาระบบประปา
 
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง การจราจร และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
 

   
 
ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมวันรัฐพิธีต่าง ๆ
 
ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดสวัสดิการสังคม และการสงเคราะห์
 
การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
การส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพในชุมชน
 

   
 
การส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชน
 
การส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

   
 
การส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขและสุขภาพ
 
ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และการออกกำลังกาย
 
ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

   
 
การส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
 
การส่งเสริม สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ สถานที่ในการปฏิบัติงาน
 
พัฒนาการบริหารงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207