หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
นายพรเทพ วิจิตรพงษา
ปลัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
โทร : 055-361097 ต่อ 236
นายวสันต์ หงษ์กลาง
รองปลัดเทศบาล
 
กองการศึกษา
 
นางสาววิจิตรา อินจง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาววิจิตรา อินจง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งานบริหารการศึกษา
นางเทียมจันทร์ ทองดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวรจนา สร้อยนุ่ม
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
นางสุมลตรา โตแตง
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
นางประมวล โกษะ
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
นางสาวทักษปพร มั่งแพร
ครูชำนาญการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207