หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 


นายพรเทพ วิจิตรพงษา
ปลัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
โทร : 055-361097 ต่อ 236


ว่าง
รองปลัดเทศบาล
 
กองคลัง
 


นางราตรี บัวแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางจันทร์แรม สีหะวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางวิภาพูล พันทวี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานคลัง


-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง


-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
งานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาวอรุณลักษณ์ พรหมโบสถ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
งานพัฒนารายได้ ฝ่ายบริหารงานคลัง


นายโกลัญญ์ บุญป่อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานคลัง
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207