หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 


นายพรเทพ วิจิตรพงษา
ปลัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
โทร : 055-361097 ต่อ 236


ว่าง
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นางสาวศลิษา แหยมมั่น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายกายสิทธิ์ ยศปัญญา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายจักรพงษ์ วิจิตรพงษา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางวิยดา ลาวตุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ


นางวนิดา ทองนุ้ย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ


นางสาวสุดารัตน์ อ่อนเพชร
นักทรัพยากรบุุคคลปฏิบัติการ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ


นางพัชราภรณ์ ศฤงคาร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายอำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207