หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์แต่เดิมเป็นชุมชนวัดโบสถ์ มีชื่อเรียกว่า “บ้านตาลโตนด” ด้วยเหตุผลที่มีต้นตาลขึ้นอยู่โดยทั่วไปต่อมามีการสร้างวัด และโบสถ์ ขึ้นบนฝั่งขวาของแม่น้ำแควน้อย จึงเปลี่ยนชื่อจากบ้านตาลโตนดเป็น “บ้านวัดโบสถ์” ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ มีทั้งหมด 10 ชุมชน ผู้คนในชุมชนมีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมน
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลวัดโบสถ์นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 จำนวนวัดในเขตเทศบาลมี จำนวน 5 วัด มีสำนักปฏิบัติธรรม 2 แห่ง ประชาชนในเขตเทศบาลมีความศรัทธาในหลักพระพุทธศาสนา เข้าวัด ฟังเทศน์ ฟังธรรมกันเป็นประจำ
 
   
โรงเรียน จำนวน 7 แห่ง

โรงเรียนวัดโบสถ์

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒวิทยา)

โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)

โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
 
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง คือ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโบสถ์
 
         

โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
    จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง

คลินิกเอกชน จำนวน 6 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
     

รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 คัน แยกเป็น (แยกตามขนาดจุน้ำ)
 
คันที่ 1 จุน้ำได้ 6,000 ลิตร
 
คันที่ 2 จุน้ำได้ 6,000 ลิตร

พนักงานดับเพลิง จำนวน 7 คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 239 คน
 
 
ในเขตเทศบาลมีการจัดประเพณี วัฒนธรรม ตามแบบภาคกลาง ซึ่งมีประเพณีที่สำคัญ ดังนี้
ประเพณีวันขั้นปีใหม่ จัดวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีมีการจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์
ประเพณีสงกรานต์ วันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี มีการจัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้ที่เคารพนับถือ
  ประเพณีวันเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม ของทุกปี มีการจัดกิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาไปถวายตามวัดต่างๆ ในเขตอำเภอวัดโบสถ์
ประเพณีวันออกพรรษา ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี มีการจัดกิจกรรม มีเทศมหาชาติตามวัดต่างๆ ตักบาตรเทโว และมีการแข่งเรือยาว
ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี มีการจัดกิจกรรมลอยกระทงในแม่น้ำแควน้อย เพื่อเป็นการขอขมาต่อเจ้าแม่คงคา
ประเพณีการแข่งขันเรือยาว บริเวณลำน้ำแควน้อยหน้าวัดท่างาม
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207