หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ถนน มีลักษณะเชื่อมกันเป็นสี่เหลี่ยมทำให้สะดวกในการติดต่อและสัญจรไปมา มีเส้นทางคมนาคม 2 สาย คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 เป็นเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและสำคัญ ซึ่งเป็นหลักของชุมชนวัดโบสถ์ ที่จะไปสู่ทุกภาค ทางหลวงหมายเลข 1086 เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างชุมชนวัดโบสถ์กับอำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอพรหมพิราม เป็นเส้นทางคมนาคมที่ต่อเนื่องกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 11 และมีเส้นทางที่เป็นถนนและซอยสภาพต่าง ๆ ดังนี้
 
เป็นถนนลาดยางของเทศบาล จำนวน 34 สาย ความยาวรวม 31.20 กิโลเมตร
 
เป็นถนน ค.ส.ล. ของเทศบาล จำนวน 42 สาย ความยาวรวม 12.18 กิโลเมตร
 
เป็นถนนลูกรังของเทศบาล จำนวน 6 สาย ความยาวรวม 1.32 กิโลเมตร
 
สะพาน จำนวน 3 แห่ง      
  แม่น้ำ/คลอง ที่ใช้เป็นทางสัญจรทางน้ำ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ มีแม่น้ำแควน้อยไหลผ่านชุมชนในเขตเทศบาล ซึ่งสมัยก่อนใช้เป็นเส้นทางสัญจรติดต่อกับตัวจังหวัดพิษณุโลก แต่ปัจจุบันเมื่อการจราจรทางบกมีความพัฒนาขึ้น และสะดวกทำให้การสัญจรทางน้ำหมดไป
  การจัดการขนส่งมวลชน เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของอำเภอวัดโบสถ์ มีรถโดยสารเอกชนขนาดเล็ก และรถตู้เอกชน ให้บริการรับส่งผู้โดยสารไป-กลับในตัวจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้เส้นทางหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (พิษณุโลก – เด่นชัย) เป็นเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและสำคัญซึ่งเป็นหลักของชุมชนวัดโบสถ์ ไปสู่ทุกภาคของประเทศ ทางหลวงหมายเลข 1086 เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างชุมชนวัดโบสถ์กับอำเภอเมืองพิษณุโลกและ อำเภอพรหมพิราม
 
       
มีหนอง บึง จำนวน 7 แห่ง ได้แก่

บึงบุ่ง
บึงน้ำหัก

บึงเพนียด
หนองช้างตาย

บึงบน
หนองบัว

บึงโบสถ์    
มีแม่น้ำแควน้อย จำนวน 1 สาย
 
         

สนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 3 แห่ง

สนามฟุตบอล จำนวน 5 แห่ง

สนามบาสเกตบอล จำนวน 5 แห่ง

สนามตะกร้อ จำนวน 5 แห่ง

สนามวอลเลย์บอล จำนวน 6 แห่ง

สนามเปตอง จำนวน 4 แห่ง

สระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง

ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง

สวนสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง

สนามเด็กเล่น จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207