หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 12 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 3  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ที่ 119/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาอังกฤษ) Announcement of Watbot Subdistrict Municipality Subject: Policy of not accepting neither gift nor profits from performing duties (No Gift Plicy) Fiscal year 2024 [ 5 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาไทย) [ 4 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 6 พ.ย. 2566 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 108  
 
แนวปฏิบัติ Dos&Donts เพื่อการปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 17 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 67  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง นโยบาย No Gift Policy สำหรับปี พ.ศ. 2566 ลว. 20 ธันวาคม 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 77  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ [ 15 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 131  
 
รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 89  
 
ยืมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 75  
 
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 66  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 114  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207