หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 (กองคลัง) [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (กองคลัง) [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (กองคลัง) [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (กองคลัง) [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (กองการประปา) [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 (กองการประปา) [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (กองการประปา) [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563(กองการประปา) [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (กองการประปา) [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2      3