หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ให้ผู้ที่ทำการโฆษณาด้วยการปิดป้ายโฆษณาโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปิดป้ายโฆษณาบนต้นไม้ในที่สาธารณะ ทำการรื้อถอนป้ายโฆษณาดังกล่าว [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)