หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
  
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (KM) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
KM การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดภัยพิบัติของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 6 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
KMโครงการตลาดสีเขียว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 3 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การใช้แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 3 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
KM ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 [ 20 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)  
   

 
 

 
 

 
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11