หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)