หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คำสั่ง
 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ 1309/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)