หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านใหม่   ประกาศต่อสัญญาเช่าแท่นขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563   17 พ.ย. 2562 3
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.สมอแข   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน   17 พ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    17 พ.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.วังน้ำคู้   ประชาสัมพันธ์ผลงานการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   16 พ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังน้ำคู้   ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   16 พ.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.บางระกำเมืองใหม่   เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่   15 พ.ย. 2562 4
ข่าวกิจกรรม ทต.บางระกำ   สมทบทุนในการสร้างห้องน้ำวัดสุนทรประดิษฐ์ เป็นจำนวนเงิน 101,600 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)    15 พ.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านแยง   ขบวนเทิดพระเกียรติพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (พ่อขุนบางกลางท่าว) ประจำปี 2562   15 พ.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านคลอง   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562)   15 พ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนเมี่ยง   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านโคกใหญ๋ (สายเเก่งว่าว)   15 พ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนเมี่ยง   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาหย่าง(สายไร่เเม่เอกถึงนาพ่อต้น)   15 พ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนเมี่ยง   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงผิวจราจรลูกรังเข้าเเปลงเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาหย่าง   15 พ.ย. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3063
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11