หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ดอนทอง   กิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการโรคเรื้อรังตำบลบ้านคลอง   26 ก.พ. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.วังทอง   อบต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสมอแคลง    26 ก.พ. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทต.บางระกำเมืองใหม่   บึงคะเครงรันนิ่ง 2020   26 ก.พ. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทต.พรหมพิราม   โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563   26 ก.พ. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อทอง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายริมคลองขาปั่น หมู่ที่ 7 บ้านดงยาง   26 ก.พ. 2563 1
ข่าวกิจกรรม ทต.พรหมพิราม   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลพรหมพิราม ปีงบประมาณ 2563    26 ก.พ. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นิคมพัฒนา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการจัดการขยะมูลฝอยฯ   26 ก.พ. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดพริก   ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ห้ามเผาขยะและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทุกชนิด   26 ก.พ. 2563 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ห้วยแก้ว   ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิ่จารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1   26 ก.พ. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.วังทอง   โครงการทำปุ๋ยหมัก   26 ก.พ. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพธิ์   โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ประจำปี 2563   26 ก.พ. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าช้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการตัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ลงระบบ e-GP ไตรมาสที่ 1   26 ก.พ. 2563 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3248
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11