หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
  
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ชัยนาม   การสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านซำบอน   12 ธ.ค. 2563 185
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปลักแรด   ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 พ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นิคมพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 พ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นิคมพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 พ.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกเทียม   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563   25 พ.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงประคำ   องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ งบประจำปี 2563   25 พ.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าตาล   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2563   25 พ.ย. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นิคมพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 พ.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หัวรอ   ประชาสัมพันธ์รายการตามโครงการส่งเสริมผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการที่เป้นประโยชน์ต่อสาธารณะ   25 พ.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางกระทุ่ม   ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายข้างธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกระทุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลบางกระทุ่ม    25 พ.ย. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทต.นครไทย   กองช่าง เทศบาลตำบลนครไทย จะดำเนินการทำความสะอาดลอกรางระบายน้ำ   25 พ.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินเพิ่ม   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสวาด (หัวนาซอย4/2) หมู่ที่4 บ้านหัวนา   25 พ.ย. 2563 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,954
 

 
 

 
 

 
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11