หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564)  29 เม.ย. 2564 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564)  7 เม.ย. 2564 103
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถังขยะสีน้ำเงิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มี.ค. 2564 115
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการประกอบและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 4 รายการ  3 มี.ค. 2564 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 4 ชุด สำหรับ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเจ้าพ่อดาบเพชรพัฒนา ชุมชนบ้านวังเจ๊ก ชุมชนวังกร่างสามัคคี และชุมชนวัดท่างามพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ก.พ. 2564 101
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 3 ชุด สำหรับ 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านท่างาม ชุมชนบ้านวังเจ๊ก และ ชุมชนวัดท่างามพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.พ. 2564 82
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทาสีสะพานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 3,4 ตำ่บลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก   5 ก.พ. 2564 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563)  2 ก.พ. 2564 81
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)  2 ก.พ. 2564 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายสำหรับสวนสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ก.พ. 2564 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 7 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ม.ค. 2564 58
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพบ่อขยะเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ม.ค. 2564 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซื้อครุภัณฑ์อื่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ม.ค. 2564 139
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ม.ค. 2564 71
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 29
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207