หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์์ติกคอนกรีต ถนนเทพประสิทธิ์สายริมน้ำแควน้อย ตั้งแต่ถนนซอยดาบเพชร 14 ข้างสถานีตำรวจภูธรอำเภอวัดโบสถ์ ไปถึงสะพานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 4 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก  22 ก.พ. 2561 230
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติม อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นห้องประชุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)  18 ม.ค. 2561 194
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติม อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นห้องประชุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)  18 ม.ค. 2561 199
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติม อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นห้องประชุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)  18 ม.ค. 2561 209
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติม อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นห้องประชุม  16 ม.ค. 2561 192
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการ ปรับปรุง ต่อเติม อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นห้องประชุม  11 ม.ค. 2561 174
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการ ปรับปรุง ต่อเติม อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นห้องประชุม   11 ม.ค. 2561 174
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรล์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี.  31 ต.ค. 2560 169
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  31 ต.ค. 2560 185
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  31 ต.ค. 2560 181
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที รสจืด  31 ต.ค. 2560 151
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสวนสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  5 ก.ค. 2560 195
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์   14 มิ.ย. 2560 198
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทพประสิทธิ์ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  26 พ.ค. 2560 309
<< หน้าแรก...     24      25      26      27     (28)     29   
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207