หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำประปาเพื่อเป็นท่อส่งน้ำหลักบริเวณข้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ (วัดโบสถ์-แควน้อย) เริ่มจากสำนักงานสรรพสามิตถึงสุดเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พ.ค. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทองรัตน์ช่วงซอยศาลเจ้า ถึงสะพานท่างาม หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๘ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พ.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เม.ย. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่แยกดาบเพชรซอย 6 ถึงแยกดาบเพชรซอย 9 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  28 เม.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำประปาเพื่อเป็นท่อส่งน้ำหลักบริเวณข้างทางหลวงหมายเลข 1086 (วัดโบสถ์-แควน้อย) เริ่มจากสำนักงานสรรพสามิตถึงสุดเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  24 เม.ย. 2563 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทองรัตน์ช่วงซอยศาลเจ้า ถึงสะพานท่างาม หมู่ที่2 และหมู่ที่8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  24 เม.ย. 2563 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำประปาเพื่อเป็นท่อส่งน้ำหลักบริเวณข้างทางหลวงหมายเลข 1086 (วัดโบสถ์-แควน้อย) เริ่มจากสำนักงานสรรพสามิตถึงสุดเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทางยาว 1,600 เมตร  23 เม.ย. 2563 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรูปแบบรายการงานก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปาเพื่อเป็นท่อส่งน้ำหลักบริเวณข้างทางหลวงหมายเลข 1086 (วัดโบสถ์-แควน้อย) เริ่มจากสำนักงานสรรพสามิตถึงสุดเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทางยาว 1,600 เมตร  23 เม.ย. 2563 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทองรัตน์ช่วงซอยศาลเจ้า ถึงสะพานท่างาม  23 เม.ย. 2563 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ รูปแบบรายการงานก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทองรัตน์ช่วงซอยศาลเจ้า ถึงสะพานท่างามฯ   23 เม.ย. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 เม.ย. 2563 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (รายละเอียดแนบท้าย)  13 เม.ย. 2563 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรูปแบบรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  13 เม.ย. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั่งแต่แยกดาบเพชรซอย ๖ ถึงแยกดาบเพชรซอย ๙ หมู่ที่๔ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  7 เม.ย. 2563 21
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11