หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
................................
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 4 ชุด สำหรับ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเจ้าพ่อดาบเพชรพัฒนา ชุมชนบ้านวังเจ๊ก ชุมชนวังกร่างสามัคคี และชุมชนวัดท่างามพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ก.พ. 2564 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 3 ชุด สำหรับ 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านท่างาม ชุมชนบ้านวังเจ๊ก และ ชุมชนวัดท่างามพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.พ. 2564 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทาสีสะพานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 3,4 ตำ่บลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก   5 ก.พ. 2564 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563)  2 ก.พ. 2564 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)  2 ก.พ. 2564 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายสำหรับสวนสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ก.พ. 2564 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 7 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ม.ค. 2564 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพบ่อขยะเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ม.ค. 2564 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซื้อครุภัณฑ์อื่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ม.ค. 2564 57
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ม.ค. 2564 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องดิจิตอล DSLR ฯ จำนวน 1 ตัว  12 ม.ค. 2564 37
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ม.ค. 2564 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง กองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  2 พ.ย. 2563 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  2 พ.ย. 2563 32
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11