หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
................................
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบล และนายกเทศมนตรีตำบลในจังหวัดพิษณุโลก  15 ม.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ส.ถ.ผ.ถ. 4ทับ2  15 ม.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การติดต่อขอสำเนาหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   15 ม.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่น  15 ม.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบการและผู้ประกอบการค้าขาย  6 ม.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 1 /2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพรโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  5 ม.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตําบลวัดโบสถ์ เรื่อง มาตรการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 :COVID - 2019) ในเขตพื้นที่ ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตําบลวัดโบสถ์  5 ม.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตําบลวัดโบสถ์ เรื่อง มาตรการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 :COVID - 2019) ในเขตพื้นที่ ณ บริเวณตลาดนัดในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลวัดโบสถ์  5 ม.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานระกอบการและผู้ประกอบการค้าขาย  5 ม.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  5 ม.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่ผ่อนผัน  5 ม.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2564 - 2566  23 ธ.ค. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  17 ธ.ค. 2563 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564  1 ธ.ค. 2563 24
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11