หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบถึงวันที่ 12-15 ตุลาคม 2562   11 ต.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   10 ต.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ   10 ต.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง lรายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562   9 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัด ประจำเดือน ตุลาคม 2562   7 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563   3 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   1 ต.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวัดโบสถ์   23 ก.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง รับเงินค่าปรับการยื่นแบบเกินกำหนดภาษีโรงเรีอนและที่ดินเข้าเป็นเงินรายได้ของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประจำปี 2562   18 ก.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   27 ส.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์   31 ก.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง พายุ \"มูน\" (Mun) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562)   3 ก.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องพายุ \"ดีเปรสชัน\"   2 ก.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมประกวด โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2562   27 มิ.ย. 2562 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559