หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  23 พ.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ  20 พ.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  19 พ.ค. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การบริหารกิจการประปาของเทศบาล พ.ศ. 2565  19 พ.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) หรือโอมิครอน ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  12 พ.ค. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานตรวจความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2565  10 พ.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  10 พ.ค. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Coronavirus Disease 2019 :COVID-2019)  6 พ.ค. 2565 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  6 พ.ค. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) หรือโอมิครอน ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  3 พ.ค. 2565 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย (พายุฤดูร้อน) เมื่อวันที่ 28 เมยายน 2565 ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  3 พ.ค. 2565 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) หรือโอมิครอน ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  29 เม.ย. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) หรือโอมิครอน ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  21 เม.ย. 2565 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) หรือโอมิครอน ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  8 เม.ย. 2565 36
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207