หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
................................
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์  6 พ.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์  6 พ.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  3 พ.ค. 2564 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อกำหนดออกตาความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22)  3 พ.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลก   9 เม.ย. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน  31 มี.ค. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.1)  31 มี.ค. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  23 มี.ค. 2564 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปี 2563  23 มี.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การมอบนโยบายเป็ฯแนวทางในการปฏิบัติงานฯ  23 มี.ค. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ  23 มี.ค. 2564 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างฯ  23 มี.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาฯ  23 มี.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลฯ  23 มี.ค. 2564 21
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11