หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ขอบเขตพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  14 ก.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง (เด็กสร้างชาติ)  1 ก.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2563  1 ก.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ลานกิจกรรม/ลานกีฬาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  1 ก.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลวัโบสถ์ ประจำเดือนมกราคม 2564  1 ก.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  29 มิ.ย. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  25 มิ.ย. 2564 193
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์  6 พ.ค. 2564 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์  6 พ.ค. 2564 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  3 พ.ค. 2564 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อกำหนดออกตาความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22)  3 พ.ค. 2564 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลก   9 เม.ย. 2564 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน  31 มี.ค. 2564 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.1)  31 มี.ค. 2564 40
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11