หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  24 พ.ย. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  16 พ.ย. 2564 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  11 พ.ย. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)  9 พ.ย. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  28 ต.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564  21 ต.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  15 ต.ค. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฯ  13 ก.ย. 2564 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฯ  13 ก.ย. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อกำหนดออกตาความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32)  9 ก.ย. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพประจำปี 2565  2 ก.ย. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การสนับสนุนและการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  27 ส.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัว พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพระยะสั้น  17 ส.ค. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับวัคซีน โควิด 19 ให้แก่ คนพิการในพื้นที่ทราบ พร้อมลงทะเบียนได้ที่ประธานคณะกรรมการชุมชน หรือมาลงทะเบียนได้ที่งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล   17 ส.ค. 2564 79
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11