หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  24 มิ.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)  19 มิ.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  15 มิ.ย. 2563 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  15 มิ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ  11 มิ.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งทุจริต  11 มิ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  10 มิ.ย. 2563 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2563  9 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ รอบ 6 เดือน  9 มิ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ รอบ 12 เดือน  9 มิ.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ 1433/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินการฯ  9 มิ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ที่ 26/2563 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการปรับลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการฯ  9 มิ.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  9 มิ.ย. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562  9 มิ.ย. 2563 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11