หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
  
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การยื่นคำร้องขอต่อสัญญาเช่า แท่น แผง โต๊ะ ขายของในตลาดสดและสัญญาเช่าที่ดิน ของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประจำปี 2563 (เปลี่ยนแปลง)  23 พ.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563  17 พ.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  10 พ.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง กองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  2 พ.ย. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  2 พ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประจำปี 2563  23 ก.ย. 2563 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำประปาเพื่อเป็นท่อส่งน้ำหลัก บริเวณข้างถนน พล.4037 เริ่มจากจุดตรวจท่างาม ถึงซอยบ้านนายมนัส ดาอยู่ หมู่ที่2 หมู่ที่7 หมู่ที่8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก   15 ก.ย. 2563 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปาเพื่อเป็นท่อส่งน้ำหลักบริเวณข้างถนนเทพประสิทธิ์ เริ่มจากสะพานวัดโบสถ์ถึงซอยเทพารุ่งเรือง 3 หมู่ที่4 ตำบลวัดโบสถ์ และหมู่ที่4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก   15 ก.ย. 2563 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำประปาเพื่อเป็นท่อส่งน้ำหลัก ข้ามแม่น้ำแควน้อย (สะพานเทศบาลบ้านเหล่าขวัญ) หมู่ที่3และหมู่ที่4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก   14 ก.ย. 2563 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ก.ย. 2563 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมบริเวณอาคารเอนกประสงค์ชุมชนท่างามรักถิ่นพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ก.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2563 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563)  28 ส.ค. 2563 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำประปาเพื่อเป็นท่อส่งน้ำหลัก บริเวณข้างถนน พล.4037 เริ่มจากจุดตรวจท่างาม ถึงซอยบ้านนายมนัส ดาอยู่ หมู่ที่2 หมู่ที่7 หมู่ที่8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก   26 ส.ค. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปาเพื่อเป็นท่อส่งน้ำหลักบริเวณข้างถนนเทพประสิทธิ์ เริ่มจากสะพานวัดโบสถ์ถึงซอยเทพารุ่งเรือง 3 หมู่ที่4 ตำบลวัดโบสถ์ และหมู่ที่4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก   25 ส.ค. 2563 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 47

 
 

 
 

 
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11