หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563   19 พ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   8 พ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการเวรประจำศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   7 พ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถซึ่งงใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือสิ่งอื่นใดต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้ง กระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้น   7 พ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   7 พ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ให้ผู้ที่ทำโฆษณาด้วยการปิดป้ายโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปิดป้ายโฆษณาบนต้นไม้ในที่สาธารณะ ทำการรื้อถอนป้ายโฆษณาดังกล่าว   6 พ.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   31 ต.ค. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   31 ต.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   30 ต.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562   30 ต.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบถึงวันที่ 12-15 ตุลาคม 2562   11 ต.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   10 ต.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ   10 ต.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง lรายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562   9 ต.ค. 2562 14
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11