หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
................................
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
มาตรการสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลก  
 

1) วิธีปฏิบัติตน ให้ดำเนินการตามแนวทางประกาศวันที่ 27 มกราคม 2564  
2) สีของพื้นที่จังหวัดให้ยึดตามที่ ศบค.กำหนด (วันที่ 7 เมษายน 64)
3) ยกเว้น พื้นที่กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และนครปฐม จังหวัดพิษณุโลก ยกระดับให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
4) ประชาชนทุกคนที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดพิษณุโลก จึงให้สแกน QR code โปรแกรม save phitsanulok หรือที่ลิงก์ http://covid19.plkhealth.go.th/saveplk/web/index.php
5) ประชาชนที่มาจาก 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้สแกน QR code โปรแกรม save phitsanulok เช่นกัน และ จนท.จะเข้าไปคัดกรองเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลนั้นๆ โดยที่
          - กลุ่มเสี่ยงสูงจะมีคำสั่งให้ คุมไว้สังเกต ที่บ้านพัก (ตามกรอบสีส้ม)
          - กลุ่มเสี่ยงต่ำให้ปฏิบัติตนตามพื้นที่เฝ้าระวังสูง (DMHTT) (ตามกรอบสีเหลือง)
รายละเอียดศึกษาตามแผนภาพที่แนบมานี้
ที่มาข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
https://www.facebook.com/plkhealth/

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2564 เวลา 14.37 น. โดย คุณ กันต์กมล ชะนะชัย

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11