หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  
 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ มอบหมายให้นายบรรเลง ปานมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยมีนางสาวชนาภา พูลหน่าย รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการอบรมดังกล่าว พร้อมด้วยนายคำรณ สังข์สุข ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมในพิธิเปิดดังกล่าวด้วย อย่างที่ทราบดีว่าอัคคีภัยหรือภัยที่เกิดจากเพลิงไหม้ เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่ง ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อัคคีภัยสามารถเผาผลาญ ทรัพย์สินให้วอดวายในชั่วระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงและเป็นปัญหาสําคัญ ที่นําความสูญเสียมาให้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว การป้องกันและระงับอัคคีภัย จึงมีความสําคัญยิ่งในการช่วยลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ซึ่งการให้ความรู้แก่ประชาชนในแต่ละชุมชนและภาคี เครือข่าย ได้มีความรู้ความเข้าใจ และทราบถึงขั้นตอนการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ของการเกิดอัคคีภัย ซึ่งส่งผลให้เกิดความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ และสร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ และทราบถึงขั้นตอน การป้องกันและระงับอัคคีภัย และเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจาก อัคคีภัย อีกทั้งให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการประสานงาน ระหว่างชุมชนและเทศบาลตําบลวัดโบสถ์ ในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำหรับการจัดฝึกอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 40 คน โดยมีการอบรมทั้ง ทางด้านทฤษฎีและทางการปฏิบัติ สําหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ จากส่วนราชการ บริษัทห้างร้าน และประชาชน ที่ให้การสนับสนุนส่งบุคลากรเข้า รับการอบรม และวิทยากรได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2565 เวลา 16.25 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207