หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ กิจกรรมฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์  
 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นายสันติ เพชรเนียม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ “กิจกรรมฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์” พร้อมด้วยนายอาดูล อ่ำปลอด รองนายกเทศมนตรี นายคำรณ สังข์สุข ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ “กิจกรรมฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์” เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ โดยงานสวัสดิการชุมชน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน และพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม และส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง อีกทั้งส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านอาชีพ และสนับสนุนการจัดฝึกอบรมในการพัฒนาอาชีพ ให้แก่ประชาชนที่ไม่มีอาชีพให้มีทักษะอาชีพ มีงานทำ มีรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเดิมของประชาชนให้มีความมั่นคงยั่งยืนและมีรายได้สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้อบรมได้มีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ และเรียนรู้การฝึกปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้มี ประชาชนทั่วไป สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 25 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.พ. 2565 เวลา 11.15 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207