หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกับคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ชมรมญาติระอา และนายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก มอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในส่วนอำเภอวัดโบสถ์ จำนวนเงิน 15,009 บาท  
 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์ นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมทั้งประธานคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ชมรมญาติระอา และนายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก ร่วมมอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในส่วนอำเภอวัดโบสถ์ จำนวนเงิน 15,009 บาท และน้ำดื่มรวม 34 โหล โดยมีว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์เป็นผู้รับมอบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2564 เวลา 10.30 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11