หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  
 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ซึ่งกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ รวมทั้งเป็นแนวทางเพื่อให้มีการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ได้รวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการเสนอแนะจากส่วนราชการต่างๆ จัดทำเป็นบัญชีโครงการ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 12.36 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 46 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11