หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ร่วม Kick off การบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของอำเภอวัดโบสถ์  
 

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วม kick off การบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของอำเภอวัดโบสถ์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี Kick off การบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของอำเภอวัดโบสถ์ ดังกล่าว จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ร่วมทั้งอำเภอวัดโบสถ์ คณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอวัดโบสถ์ จึงได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการป้องโควิด 19 ที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดการสูญเสียชีวิต และลดภาวะแทรกซ้อน อีกทั้งยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้ 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข, 2.อสม, 3.ผู้สูงอายุ, 4.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค, 5.เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานควบคุมโรค และ 6.ประชาชนอายุ 18 - 59 ปี ควรได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว อำเภอวัดโบสถ์ ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จำนวน 282 ราย โดยทั้งนี้นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรก ในครั้งนี้ด้วย และเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอวัดโบสถ์ร่วมลงทะเบียนหมอพร้อมเพื่อฉีดวัคซีนโควิด 19 อีกทั้งท่านนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมมอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของอำเภอวัดโบสถ์ จำนวน 150 แพ็ค ไว้สำหรับบริการประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีนด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2564 เวลา 11.25 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11