หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
................................
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ร่วมเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  
 

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ร่วมเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นไปอย่างรูปธรรมอำเภอวัดโบสถ์ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ และนำมาตรการหลัก 7 มาตรการมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน พร้อมทั้งร่วมกันรณรงค์โดยใช้ชื่อว่า *ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ* มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิธีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยอำเภอวัดโบสถ์ มีจุดตรวจหลัก จุดตรวจรองและด่านชุมชน จำนวนรวม 69 จุดตรวจ เนื่องจากเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ และเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวันเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงได้จัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนขึ้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยบังคับใช้กฎหมายและกลไกของสังคมในการจัดตั้งด่านชุมชนเพื่อป้องปรามตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสียงในพื้นที่อย่างเข้มข้นต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14.58 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11