หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
................................
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563  
 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีนางจันทร์เพ็ญ บุญยะรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ รองปลัดเทศบาล นักวิชาการศึกษาเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ระบบการศึกษา กฎระเบียบข้อพึงปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล ที่เหมาะสม และทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาเข้าใจระบบการศึกษา และมีโอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและครูโรงเรียนอนุบาล ฯ เพื่อสานความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียน และครูโรงเรียนอนุบาล ฯ จากนั้นตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา และผู้ปกครองพบครูประจำชั้นแต่ละห้อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ธ.ค. 2563 เวลา 14.16 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 108 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11