หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
................................
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
จิตอาสาพนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณสะพานวัดโบสถ์  
 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์  พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ นางจันทร์เพ็ญ บุญยะรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณสะพานวัดโบสถ์ ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์มีทัศนียภาพที่สวยงาม สำหรับกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้เป็นการสร้างจิตสำนึกอันดีให้ประชาชนทุกฝ่าย และเกิดความปลอดภัยผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ยังสะพานวัดโบสถ์ และสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเมือง อีกทั้งยังเป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ต่อชุมชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติหลาย ๆ ด้าน ตามแนวพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2563 เวลา 15.38 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11