หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
................................
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ มอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 21  
 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์  พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ บุญยะรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.ท้อแท้ หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 7 หมู่ 8 ต.วัดโบสถ์  ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 21 ให้แก่ประชาชนชุมชนหลวงพ่อเพชร ชุมชนวัดปากสระพัฒนา ชุมชนหลวงพ่อโตสามัคคี ชุมชนวังกร่างสามัคคี และชุมชนท่างามรักถิ่นพัฒนา ซึ่งเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ได้รับมอบมาจำนวนทั้งหมด 400 ผืน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในฤดูหนาวในปี 2563 นี้ ทั้ง 10 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ในเบื้องต้นโดยผู้ที่ได้รับจะได้รับการพิจารณาคัดเลือก เช่น ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ประสบความเดือดร้อน เป็นต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เวลา 13.12 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 56 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11