หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประจำปีพ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาชั่วคราว โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา)  
 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นายชาญชัย คมานิคม นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประจำปีพ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาชั่วคราว โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) โดยนายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสันติ เพชรเนียม รองนายกเทศมนตรี นายอาดูล อ่ำปลอด รองนายกเทศมนตรี นายคำรณ สังข์สุข ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว สำหรับกีฬาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประจำปีพ.ศ.2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬาชั่วคราว โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา)  โดยแบ่งสีออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีม่วง สีชมพู สีน้ำเงิน
และสีเขียว และมีการแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ เปตอง กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น
.
โดยการแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมให้ร่างกายมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปลูกฝังให้ เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคี พัฒนาความคิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในปัจจุบัน ที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ทางสังคมให้มีความสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นในด้านศักยภาพหรือด้านความคิด เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ให้ความสนใจในการสร้างเสริมสมรรถภาพของตนเองคือ การออกกำลังกาย การได้เล่นกีฬา และการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ภายในกลุ่มอันจะเป็นการสร้างเสริมสติปัญญารวมถึงการไม่ใช้เวลาว่างไปใช้ในทางที่ผิด และขัดต่อกฎหมาย ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด และเพื่อส่งสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชน ประชาชนของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน เพราะทำให้เกิดความแข็งแรง สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีให้กับประชาชนภายในตำบล มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
.
โดยกองการศึกษา เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประจำปีพ.ศ.2566 ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของคนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ และส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามารถทางด้านกีฬาของเด็กเยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อีกทั้งให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาและเป็นแบบอย่างที่ดีงาม สร้างสรรค์ ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2566 เวลา 11.39 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207