หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบ ด้านการทำความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต และ บุคคลต้นแบบ ด้านการทำคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 ท่าน  
 

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานมอบมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
.
นางทิพวรรณ กุลเจ๊ก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบ ด้านการทำความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
.
นางสุวดี ขุนทอง ประธานคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบ ด้านการทำคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
.
นางสาวศลิษา แหยมมั่น หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบ ด้านการทำคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
.
ซึ่งเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน ประชาชน ที่เป็นต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และด้านการทำคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 เม.ย. 2566 เวลา 13.48 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207