หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
นายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายสันติ เพชรเนียม รองนายกเทศมนตรี นายอาดูล อ่ำปลอด รองนายกเทศมนตรี นายคำรณ สังข์สุข ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน และมีมาตรฐานยึดมั่นตามหลักคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ส่งผลให้และประชาชนเกิดความชื่อมั่นในการบริหารงานของเทศบาล และดำรงตนอย่างมีความ อีกทั้งยังส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ได้มีความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เล็งเห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม และมุ่งหวังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงาน ที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทย โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางปฏิบัติงานราชการ และยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมในการนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีคุณลักษณะ เป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยวิทยากรได้แก่  พระมหาประหยัด ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดกุญชรทรงธรรม และนายคงศักดิ์ มาตังครัตน์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
.
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการให้ความรู้การปฏิบัติงานแก่พนักงานโดย หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
สำนักปลัดเทศบาล ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การดูแลและแก้ไขคอมพิวเตอร์เบื้องต้นวิทยากร โดย นายจักรพงษ์ วิจิตรพงษา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
กองคลัง ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP วิทยากร โดย นางราตรี บัวแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
กองช่าง ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง ความปลอดภัยในการก่อสร้าง วิทยากร โดย นายกนิษฐ์ สุดสังข์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้ในหัวข้อ เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 วิทยากร โดย นางสาวปรางค์นรินทร์ ศรทะเดช
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
กองการประปา ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง วิธีการตรวจสอบการแตกรั่วของท่อและอุปกรณ์ประปาภายในบ้าน วิทยากร โดย สิบเอกณรงค์ ป่านโท้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2566 เวลา 15.23 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207