หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน : นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง โดยจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจะไม่ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางมิชอบ  
 

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พร้อมแสดงสัญลักษณ์ Zero Tolerance (ซีโร่ ทอเลอแรนซ์) เพื่อประกาศความหนักแน่นและเอาจริงเอาจังในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ด้วยการให้ผู้บริหารของหน่วยงานแสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล และสร้างให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการทำงานของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและผลักดันค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศให้สูงขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2566 เวลา 15.37 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 109 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207