หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  
 

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นายคำรณ สังข์สุข ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์เข้าร่วมการประชุม 12 ท่าน โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ดังนี้
.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
.
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมฯ มีมติ รับรอง 11 เสียง ไม่รับรอง 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
.
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (วาระที่ 2 แปรญัตติ และวาระที่ 3 เห็นขอบตราเป็นเทศบัญญัติ) ที่ประชุมฯ มีมติ เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
.
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ประชุมฯ มีมติ อนุมัติ 11 เสียง ไม่อนุมัติ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
.
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ประชุมฯ มีมติ อนุมัติ 11 เสียง ไม่อนุมัติ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
.
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติขอรายงานผลการปฏบัติงานตามนโยบาย ประจำปี พ.ศ.2564 ที่ประชุมฯ มีมติ รับทราบ 11 เสียง ไม่อนุมัติ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
.
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ  

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2565 เวลา 16.06 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207