หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลวงพ่อเพชรซอย ๘ หมู่ที่๓ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก  
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลวงพ่อเพชรซอย ๘ หมู่ที่๓ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่ร้อยบาทถ้วน)

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ย. 2564 เวลา 16.31 น. โดย คุณ โกลัญญ์ บุญป่อย

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207