หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอื่น แผงเหล็กกั้นจราจรจำนวน 44 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอื่น แผงเหล็กกั้นจราจรจำนวน 44 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พิษณุโลกเฟอร์นิเจอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2564 เวลา 14.45 น. โดย คุณ โกลัญญ์ บุญป่อย

ผู้เข้าชม 34 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207