หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
................................
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
จิตอาสาพนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ ทาสีสะพานวัดโบสถ์ บริเวณสะพานวัดโบสถ์  
 

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์  พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ บุญยะรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ นายสุขพงศ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ ทาสีสะพานวัดโบสถ์ บริเวณสะพานวัดโบสถ์ ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์มีทัศนียภาพที่สวยงาม สำหรับกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้เป็นการสร้างจิตสำนึกอันดีให้ประชาชนทุกฝ่าย และเกิดความปลอดภัยผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ยังสะพานวัดโบสถ์ และสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเมือง อีกทั้งยังเป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ต่อชุมชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติหลาย ๆ ด้าน ตามแนวพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เวลา 14.43 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 76 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11