หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดโครงการเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เขตพื้นที่เทศบาลตำบลวัดโบสถ์  
 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลวัดโบสถ์ นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เขตพื้นที่เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลวัดโบสถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่ม อสม. แกนนำให้มีความสามารถในการคัดกรองและควบคุมป้องกันวัณโรคในชุมชน เพื่อเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุและเพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วเป็นการตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในชุมชนโดยมีกิจกรรมที่จัดขึ้น 2 กิจกรรมคือ 1 การจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.แกนนำกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 140 คน และกิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้และคัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยรถฉายภาพรังสีทรวงอกเคลื่อนที่ตามจุดที่กำหนด วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขเป็นสาเหตุของการป่วยและการเสียชีวิตในหลายๆประเทศทั่วโลกอีกทั้งปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ทำให้ปัญหาวัณโรคมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น วัณโรคจึงนับเป็นปัญหาที่ท้าทายต่อวงการสาธารณสุขของประเทศปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อวัณโรคประมาณ 2 พันล้านคนหรือเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรทั่วโลกมีผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต 1.90 ล้านคน ในแต่ละปีประเทศไทยมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและการขยายงานในการควบคุมวัณโรคทั้งปัจจัยด้านผู้ป่วย สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ สำหรับสถานการณ์วัณโรคในอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 - 2562 พบว่ามีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 49 ราย 41 ราย 39 รายและ 51 ราย ตามลำดับ ถึงแม้ว่าจำนวนรายใหม่จะมีจำนวนลดลงบ้างในแต่ละปีแต่ก็ยังมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงผู้ป่วยกลับมาเป็นซ้ำทุกปี ซึ่งหากมีการควบคุมที่ดีและถูกต้องตามแนวทางอาจก่อให้เกิดการระบาดของวัณโรคในอนาคตได้ซึ่งหากเราค้นหาผู้ป่วยเหล่านี้มารักษาทันทีย่อมจะเกิดผลดีที่นอกจากจะรักษาหายแล้วยังช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อได้อีกด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2563 เวลา 13.54 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11