หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563  
 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดบัวหลวง นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ บุญยะรัตน์ รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ถวายเทียนพรรษา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2563  ที่กำลังจะมาถึง  เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ตลอดจนบำรุงพระพุทธศาสนา สำหรับวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันที่พระสงฆ์จะประจำอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งเพื่อศึกษาพระธรรมต่าง ๆ และเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้บำเพ็ญกุศล ทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรมเทศนา ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์สำหรับการจำพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว อีกด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ค. 2563 เวลา 15.40 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11