หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
โครงการส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) การทํายาดมสมุนไพร เจลล้างมือสมุนไพร  
 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล 1 นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) การทํายาดมสมุนไพร เจลล้างมือสมุนไพร โดยโครงการดังกล่าว งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพัฒนาแรงงานในชุมชน อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะด้านอาชีพ และสนับสนุนการจัดฝึกอบรมในการ พัฒนาอาชีพให้แก่ ผู้ได้รับผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไม่มีอาชีพให้มีทักษะอาชีพ มีงานทํา มีรายได้ และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน โดยได้รับจัดสรร เงินสนับสนุนของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามโครงการ ส.ท.ท. ร่วมต้านภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2563 เวลา 12.07 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11