หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย  
 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้ากองคลัง มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย เมื่อเย็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 2 หลังคาเรือน ได้แก่ รายชื่อ นางบุญเหลือ จีนเขียว จำนวนเงิน 1,634 บาท และนางสาวเพ็ญศรี เสือเผือก จำนวน 3,909 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,543 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 08.29 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11