หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประกวดราคาจ้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทพประสิทธิ์ ตั้งแต่สะพานท่างามถึงสามแยก หมู่ที่ 11 ตำบลท่างาม ณ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโ่บสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (รายละเอียดแนบท้าย)  
 

ประกวดราคาจ้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทพประสิทธิ์ ตั้งแต่สะพานท่างามถึงสามแยก หมู่ที่  11  ตำบลท่างาม  ณ หมู่ที่  1  ตำบลวัดโบสถ์  อำเภอวัดโ่บสถ์  จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)   (รายละเอียดแนบท้าย)

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ม.ค. 2563 เวลา 14.39 น. โดย คุณ โกลัญญ์ บุญป่อย

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11