หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา)  
 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ บุญเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) นายสมบูรณ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ นางจันทร์เพ็ญ บุญยะรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปครอง ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ เข้าใจเรื่องของไฟ การป้องกันอัคคีภัยอุปกรณ์ที่ใช้ดับเพลิงเบื้องต้นในการเอาตัวรอดจากอัคคีภัย โดยสมมุติเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่อาคารโรงเรียน และอพยพเด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีความรู้เข้าใจเมื่อเกิดเหตุและสามารถปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุขึ้นได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อชุมชนต่อไปได้ โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก เป็นผู้ให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและมีการฝึกปฏิบัติการดับเพลิง โดยใช้เครื่องมือดับเพลิงต่าง ๆ พร้อมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาอีกด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2563 เวลา 12.21 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 56 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11