หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประกาศ นโยบายการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการ  
 

ประกาศ นโยบายการจัดซื้อ/จัดจ้างสินห้าและบริการ
             ด้วยเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
              จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการค้าและประกอบกิจการรับจ้างประเภทต่างๆ  ที่สนใจประสงค์เสนอขายสินค้าและบริการงานจ้างต่างๆ กับเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ยี่นขอเสนอขายสินค้าและบริการงานรับจ้างต่างๆ  โดยเสนอราคาสินค้าและบริการรับจ้าง พร้อมภาษีรวมค่าติดตั้ง ค่าประกันภัย ค่าขนส่งและอื่นๆ ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 11.41 น. โดย คุณ โกลัญญ์ บุญป่อย

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11