หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมลอยกระทงในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประจำปี 2562  
 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์  เป็นประธานเปิดกิจกรรมลอยกระทงในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ รองนายกเทศมนตรี นางจันทร์เพ็ญ บุญยะรัตน์ รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาลรักษาการผู้อำนวยการกองศึกษา ทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ แต่งการชุดไทยและทดลองการทำกระทง และได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและถูกต้อง ซึ่งจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อรักษาประเพณีดั่งเดิมไว้โดยเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างก็พากันสนุกสนานในประเพณีลอยกระทงครั้งนี้ ซึ่ง ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 11.18 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11