หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  
 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นการฝึกสถานการณ์สมมติการฝึกซ้อมแผนฯ ป้องกันระงับอัคคีภัยให้แก่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมระบบความปลอดภัย และลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจการป้องกันและระงับอัคคีภัยและซักซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยการซ้อมรับรับมืออัคคีภัยในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเผชิญเหตุ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปส่งยังจุดปลอดภัย ทำให้เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นจริง บุคลากรทั้งหมดจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้จริงและช่วยชีวิตได้ทันท่วงที

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2562 เวลา 14.31 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 72 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X