หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
เปิดโครงการกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
 

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล 1 สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นางสุวัลลีย์ ชนกนกำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้และทักษะด้านการประมง และด้านการปลูกพืชบำรุงดิน เพื่อพัฒนาอาชีพของประชาชนด้านการประมงและด้านการปลูกพืชบำรุงดิน อีกทั้งให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน้อมนำหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยได้รับเกียรติจาก นายปองสิทธิ ตันติกาโมทย์ ประมงอำเภอวัดโบสถ์ และนายสมนึก หาญน้อย ประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านยาง เป็นวิทยากรในการอบรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 13.43 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/11

ลำดับภาพที่ 2/11

ลำดับภาพที่ 3/11

ลำดับภาพที่ 4/11

ลำดับภาพที่ 5/11

ลำดับภาพที่ 6/11

ลำดับภาพที่ 7/11

ลำดับภาพที่ 8/11

ลำดับภาพที่ 9/11

ลำดับภาพที่ 10/11

ลำดับภาพที่ 11/11
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11