หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
เปิดโครงการกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
 

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล 1 สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นางสุวัลลีย์ ชนกนกำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้และทักษะด้านการประมง และด้านการปลูกพืชบำรุงดิน เพื่อพัฒนาอาชีพของประชาชนด้านการประมงและด้านการปลูกพืชบำรุงดิน อีกทั้งให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน้อมนำหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยได้รับเกียรติจาก นายปองสิทธิ ตันติกาโมทย์ ประมงอำเภอวัดโบสถ์ และนายสมนึก หาญน้อย ประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านยาง เป็นวิทยากรในการอบรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 13.43 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559